Jak vyplnit sortiment do zařízení NFCtron

Vyplnění sortimentu do zařízení NFCtron je jednou z nejdůležitějších částí naší spolupráce. Vytvořili jsme proces, který vám celou práci usnadní a urychlí celý postup.

 📣 Čím více pozornosti budete vyplnění sortimentu věnovat, tím rychleji budete odbavovat návštěvníky akce a lepší výstup od nás po skončení akce získáte. 

První zkušenost s NFCtron

Pokud jste se ještě se systémem NFCtron nesetkali, projděte si celý NFCtron Point. Následně si přečtěte článek níže.

První kroky 

Dlouhodobá spolupráce s NFCtron

Po zkušenostech z roku 2019 jsme připravili aktualizovanou verzi tabulky a nový proces, který práci s vyplňováním sortimentu usnadní. Při dlouhodobé spolupráci nemusíte vyplňovat tabulku před každou akcí – stačí jen aktualizovat sortiment, který budete na konkrétní akci prodávat.

Pravidla pro vyplňování sortimentu

 • Sortiment vyplňujete do sdílené tabulky, ke které máte přístup pouze vy a NFCtron. Nemusíte ji ukládat a posílat zpět.
 • Změny v tabulce můžete provést nejpozději 3 dny před začátkem akce. O každé změně nás informujte, abychom sortiment aktualizovali i v systému NFCtron.  

❗Vyplnění tabulky neberte na lehkou váhu, přímo na akci provádíme pouze drobné změny. Navíc se k nim dostaneme až po vydání všech zařízení.

Jak správně vyplnit tabulku

Po otevření odkazu z e-mailu se vám zobrazí následující tabulka se dvěma listy. První list slouží k doplnění veškerého sortimentu, který budete na akci prodávat, nehledě na prodejní místo. Na dalších listech už jen přiřazujete vyplněný sortiment ke konkrétnímu prodejnímu místu.

Orientace v tabulce: Sortiment prodejce

1️⃣ Informace o prodejci a prodejním stánku

První část je zároveň tou nejdůležitější. Do této sekce doplňujete údaje, které slouží k vaší identifikaci – nejen v rámci naší spolupráce, ale propisují se i do dokladů pro návštěvníky.

 • Plátce DPH: Pokud nejste plátce DHP, políčko nezaškrtávejte.
 • Kontaktní osoba: Jméno a telefon na osobu, která je zodpovědná za vyplnění tabulky a komunikuje s NFCtron.

2️⃣ Nápověda pro vyplnění tabulky

Najdete v ní pomocné informace pro vyplnění sortimentu a kontakt na člena týmu NFCtron.

3️⃣ Tabulka sortimentu

V této záložce vyplňujete veškerý sortiment, který se ve všech vašich prodejních místech objevuje.

 • Název produktu: Maximální délka je 15 znaků pro celé zobrazení názvu v zařízení.
 • Varianta: Doplňte specifikaci produktu (např. Pivo 0,5 l, Pivo 0,3 l). Pokud se liší pouze cenou, vyplňte variantu 1 a 2 a ke každé z nich přiřaďte jinou cenu (například Rum 1 s cenou 70 Kč a Rum 2 s cenou 80 Kč). Pokud žádnou nemá, nevyplňujte. 
 • Číslo řazení: Řazení sortimentu v zařízení NFCtron platí pro všechny prodejní stánky jednoho prodejce. Pečlivě si promyslete, jaký sortiment chcete mít v zařízení na prvních místech.
 • Kategorie: Obecné zařazení produktu.
 • Sazba DPH: Pokud nejste plátce DPH, vyplňte 0.
 • Cena s DPH: Konečná cena produktu pro návštěvníka.
 • Barva dlaždice: Barva dlaždice produktu v zařízení NFCtron. V případě stejné barvy pro různé varianty produktu vám jemně změníme odstín pro snažší orientaci.

💡Při vyplňování sortimentu dávejte na první místa takové produkty, které se budou prodávat nejvíce v rámci všech vašich prodejních míst. Když zapomenete na sortiment nebo jeho variantu, nevkládejte nový řádek, ale dejte položku až na konec tabulky a přidejte k ní stejné číslo řazení.

Orientace v tabulce: Prodejní místa

Na druhém listě tabulky si vybíráte sortiment pro jednotlivé prodejní stánky. Pokud máte více prodejních míst, duplikujte si hned na začátku celý prázdný list „Prodejní místo 1“ pro každý stánek, který na akci budete mít (Prodejní místo 2, Prodejní místo 3 apod.).

💡Pro duplikaci klikněte pravým tlačítkem na „Prodejní místo 1“ a zvolte možnost Duplikovat.

1️⃣ Informace o prodejním místě

 • Obecný název stánku: Jméno konkrétního prodejního stánku – každý prodejní stánek má v tabulce svůj vlastní list. 
 • Počet stánků s tímto sortimentem: Pokud máte na akci více prodejních stánků se stejným sortimentem, získáte data z každého stánku zvlášť.
 • Na každý stánek chci: Kolik zařízení NFCtron potřebujete do jednoho prodejního stánku. 
 • Doplnění info k danému stánku a vybranému sortimentu: Pokud potřebujete něco upřesnit, povězte nám to na tomto místě. Viz ukázky vyplněných tabulek níže.

Pokud nastane situace, kdy například budete mít dva stánky se stejným sortimentem a odlišným počtem zařízení, nebo stejný sortiment na různě pojmenovaných stáncích, stačí nám tuto informaci napsat do tabulky „Doplnění info k danému stánku“.

2️⃣ Tabulka sortimentu na prodejním místě

Tady si vybíráte konkrétní sortiment do daného prodejního stánku. Produkty, které jste uvedli v sortimentu prodejce se vám automaticky propisují do výběru. Stačí, když vyberete konkrétní produkty, které na tomto prodejním místě chcete prodávat. 

Ukázky vyplněných tabulek

Všechny údaje jsou fiktivní. Tabulky zobrazují možnosti vyplnění sortimentu pro různé situace.

Odkaz na ukázkovou tabulku prodejce se 4 prodejními místy

Odkaz na ukázkovou tabulku prodejce se 7 prodejními místy

Jak správně nastavit dýška?

Nasazením systému NFCtron,  nepřicházíte o možnost dostávat dýška. Stačí je pouze správně doplnit do tabulky sortimentu.

 • Do názvu produktu doplníte Dýško.
 • Variantu nevyplňujete.
 • Číslo řazení - doporučujeme dávat položku Dýško na konec, aby jste ji měli až pod produkty, které budete na akci prodávat.
 • Sazbu DPH vyplňte 21 %.
 • Cena se nevyplňuje. Tu vyplníte až tehdy, když zjistíte, jakou částku vám chce zákazník dát jako dýško.
Odpovědělo to na vaši otázku? Děkujeme za zpětnou vazbu Při odesílání zpětné vazby se vyskytl problém. Prosím zkuste to znovu později.