Tok financí na akci

Při nasazení NFCtron vznikají 2 toky financí: Hotovost — tou budete již v průběhu akce a po akci disponovat vy. Platební terminály — nabití přes metodu kartou, odchází na naše bankovní účty. Finance zašleme ponížené o provizi za naše služby 1—2 pracovní dny po akci. 

📣  Postup výše je vždy stejný a neměnný. Hotovost vždy předáváme pořadateli a finance z platebních terminálů odchází na bankovní účty NFCtron.

Práce s hotovostí na akci

Proces práce s hotovostí od nabití kreditu až do předání hotovosti.

 1. Návštěvníci vkládají finance nabitím na čip.
 2. Technická podpora NFCtron vybírá finance z kas, třídí dle hodnoty a ukládá pro předání.
 3. Technická podpora NFCtron společně s klientem přepočítá a připraví předávací protokoly ve dvou nebo více kopiích, je-li třeba. Předání provádí vždy odpovědná osoba za NFCtron a odpovědná osoba za klienta dle domluvy a smlouvě o spolupráci.

❗NFCtron zodpovídá za finance do doby než je podpora NFCtron předá dle předávacího protokolu pořadateli.

Nabíjení financí na platební terminály

Kam tečou finance nabité platebními kartami?

 1. Nabité finance platební kartou jsou evidovány v systému NFCtron podle nabíjecího místa a v Merchant portálu Global Payments dle ID terminálu.
 2. Finance ponížené o provizi Global Payments přijímá speciálně určený bankovní účet NFCtron a.s.
 3. Provize Global Payments se pohybuje mezi 0,8 až 1,3 % dle typu karty.
 4. NFCtron po akci klientovi zprostředkuje v závěrečné zprávě data dle Merchant portálu a na vyžádání i kompletní export nabití kartou.

🚀 Z dat NFCtron: V roce 2019 se nabití metodou platební karty pohybovalo objemově ve výši 38 % z celkové tržby. Pro rok 2020 očekáváme 7% navýšení napříč akcemi NFCtron. Návštěvníci akce při prvním ročníku, kdy je nasazen systém NFCtron, dobíjejí 68 % objemu metodou platební karty při opakovaném dobití oproti 32 % při prvním nabití na čip.

Vyplácení prodejců a jiných subjektů na akci

Může NFCtron vyplácet na vyžádání příslušné subjekty přímo na místě nebo na bankovní účty. Co musí klient splňovat?

 1. NFCtron musí obdržet informaci kolik, kdy a jakým způsobem bude vyplácet dané subjekty. Celý tento proces je nutné uvést v příloze 2 ve smlouvě o spolupráci.
 2. Odpovědná osoba za Klienta musí být přítomna u každého předání financí třetímu subjektu dle smlouvy o spolupráci. Všechny 3 strany vždy obdrží protokol o předání finančního obnosu.
 3. V případě odeslání financí na bankovní účet po skončení akce je nutné tento vztah připsat do smlouvy mezi Klientem a třetím subjektem. K této smlouvě musí mít NFCtron přístup.

Odpovědnost

Jakou nese NFCtron odpovědnost za správu financí klienta?

 1. NFCtron nese odpovědnost za hotovost na akci od chvíle převzetí financí od návštěvníka do chvíle jejich předání dle podepsaného předávacího protokolu pořadateli.
 2. NFCtron se zavazuje odeslat veškeré finance ponížené o provizi Global Payments a za nasazení systému NFCtron dle smlouvy o spolupráci na předem stanovené bankovní účty nejpozději do 24 hodin od přijmutí financí z účtu Global Payments.
 3. Klient je oprávněn si vyžádat kompletní export transakcí a aktuální stav o převodu financí.
 4. NFCtron není odpovědný za manko hotovosti oproti systému v případě chyby pokladního, pokud se prokáže, že celková suma hotovosti a nabití platební kartou odpovídá celkově sumě financí dle systému.
 5. NFCtron není odpovědný za chyby pokladních dodaných klientem.

Odpovědělo to na vaši otázku? Děkujeme za zpětnou vazbu Při odesílání zpětné vazby se vyskytl problém. Prosím zkuste to znovu později.